از این ببعد در این وبلاگ، تنها در جهت راهنمایی و پیدا کردن راه برای مقابله با معضلات کودک آزاری مطلب می گذارم و بس. اخبار را همه از رادیو و تلویزیون کم و بیش خواهند شنید... حتی اگر سانسور در کار باشد، همه آگاهیم که این موضوع و بیماری وجود دارد.


به امید داشتن دنیایی بهتر